Alkaline water

Goed drinkwater is een van de belangrijkste factoren voor een goede gezondheid. Het zorgt voor de juiste spierspanning, levert zuurstof en vitale voedingsstoffen aan onze cellen en zorgt voor de afvoer van de afvalstoffen van uw lichaam.

takoda alkaline water belie

Geïoniseerd Alkaline Water is zeer alkalisch en wordt gedronken ter ondersteuning van een gezond zuur/base evenwicht. De zuurgraad van het lichaam neigt zich de laatste decennia te ontwikkelen naar verzuring vanwege onjuiste voedingsgewoontes (fast food/processed food/ frisdranken als cola/ energy drinks/ alcohol), vervuilde lucht en niet te vergeten vanwege het roken.

Frisdranken zijn wel de meest verzuurde stoffen, die een mens tot zich kan nemen. De zure omgeving creëert een ideaal milieu voor het ontstaan en de ontwikkeling van ziektes.

Alkaline Water betekent simpelweg, dat er sprake is van water met een pH-waarde (zuurgraad) van boven de 7.0.
pH-waarden worden gemeten in een schaal van 1 t/m 14.

Water met een pH-waarde onder de 7.0 wordt aangeduid als zuur of acide water, terwijl water boven de pH-waarde 7.0 aangeduid wordt als basisch of alkalisch water.

De waarde 7.0 noemt men ook wel pH-neutraal.

Geïoniseerd Alkaline Water/Alkaline Geïoniseerd Water zijn termen, die voor kraanwater dat een ionisatieproces heeft ondergaan en hierdoor o.a. een verhoogde basische of alkalische pH waarde heeft verkregen, worden gebruikt.

Water ionisatie

Het elektrisch- en/ of op minerale wijze filteren en splitsen van water noemt men waterionisatie. Door ionisatie wordt er zowel alkaline water (basisch water) als acide water geproduceerd.

Water moleculen kunnen worden opgesplitst in (zure) H+ -ionen en (basische) OH- -ionen. Deze reactie wordt ook wel waterionisatie genoemd.

Het betekent in praktijk dat: Het zure water wordt weggeleid of opgevangen en bij voorbeeld kan worden gebruikt om planten en snijbloemen van water te voorzien, terwijl het basische water wordt gebruikt voor menselijke en dierlijke consumptie. Het basisch water wordt o.a. gedronken om de gezonde zuur/base balans te ondersteunen en de vochtbalans te herstellen.

Het water wordt voorts ook gefilterd van vrijwel alle vervuiling, inclusief biovervuiling en is gezond, zeer goed smakend, geoptimaliseerd en gevitaliseerd drinkwater. Dit in tegenstelling tot veel drinkwater uit de kraan en gebotteld water (voldoet niet aan de drinkwaternorm!!).

Ook voorbehandeld kraanwater zoals Omgekeerde Osmose water en gedestilleerd water zijn ontdaan van vrijwel elke vorm van vervuiling, maar hebben als nadeel dat het water altijd zuur is (pH-waarde 5 tot 5,5) en dat alle zogenaamde ‘goodies’ (de mineralen) ook uit het water zijn verdwenen.

Water ionisator

Een water ionisator is een apparaat dat onzuiverheden, middels filters, uit het kraanwater verwijdert en vervolgens produceert het apparaat alkalisch water en zuur water via elektrolyse.

Hoe dat ongeveer in zijn werk gaat en wat dat dan oplevert, leest U hieronder:

– De machine wordt aangesloten op de kraan of direct aan de waterleiding
– Eerst worden de organische en andere schadelijke stoffen en gassen uit het water gefilterd door een actiefkoolstof filter, de mineralen blijven in het water achter. Daarna komt het water in een kamer, waar de ionisatie of elektrolyse plaatsvindt, de zogenaamde elektrolysekamer
– Wat er in de ionisatie- of elektrolysekamer gebeurt: Aan beide kanten bevindt zich minimaal een met platina beklede titaniumelektrode, de ene is positief, de andere negatief geladen. Zo kan er een galvanische stroom ontstaan. Het basische en zure water wordt gescheiden. Zo ontstaat er eigenlijk een kamer met basisch en een kamer met zuur water. Alle (nuttige) basische mineralen zitten nu in een kamer en de zure mineralen zitten in de andere kamer.
– Kationen: zijn positieve ionen, die de negatieve elektrode omgeven. Er wordt kathode water (basisch gereduceerd actief water) geproduceerd, dat door de Russen Katholyt of “Water van het leven” wordt genoemd. Anionen zijn negatieve ionen, die de positieve elektrode omgeven. Er wordt anode water (zuur, geoxideerd water) geproduceerd, dat door de Russen Anolyt of “Water van de dood” wordt genoemd. Daarbij komen veel vrije elektronen (antioxidanten) in de kamer met de basische mineralen
– Watermoleculen worden basische, negatief geladen OH- ionen. Gelijktijdig worden de waterclusters geherstructureerd en tot de kleinst mogelijke eenheden samengevoegd. Zo verandert o.a de viscositeit van het water en krijgt het water diverse andere kwaliteiten – vandaar dat het water ook wel Actiefwater wordt genoemd. Behalve de pH-waarde zijn al deze veranderingen instabiel en het water zal dus na verloop van tijd weer terugkeren naar zijn oorspronkelijke verschijningsvorm.
– Om er zeker van te zijn dat er genoeg calcium in het water aanwezig is om te kunnen ioniseren , bevat het filter meestal nog hoogwaardig koraalcalcium. Dit filter staat dus nog sporen van calcium af, zodat er afdoende kan worden geïoniseerd
– Het kraanwater, dat verandert is in geïoniseerd alkaline water water komt vervolgens op afroep uit uit de flexibele edelstalen slang van de waterionisator,terwijl het zure water uit de grijze slang aan de achterkant van het apparaat loopt. Het basische water wordt gebruikt als drinkwater en voor het koken. Het zure water is onder andere geschikt voor het wassen van de handen, voor het mondspoelen, om keukengerei schoon te maken en voor het behandelen van bij voorbeeld schaafwonden.